Date personale | Limbi straine | Studii | Activitati profesionale | Carti | Articole | Proiecte | Burse | Domenii de interes | Produse soft | Hobby


Aldea Constantin Lucian

Date personale

Nume: ALDEA
Prenume: CONSTANTIN LUCIAN
Email: costel.aldea@unitbv.ro

Limbi straine

Limbi materna: Romana           Engleza: citit, vorbit - bine; scris - mediu.
Franceza : citit, vorbit - bine; scris - mediu.
Germana : citit, vorbit, scris - mediu.
top

Studii

2009 Faculty of Mathematics and Computer Science, Dept. of Computer Science, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca phD
2001 Faculty of Sciences, Dept. of Computer Science, Transilvania University, Brasov master
2000 Faculty of Sciences, Dept. of Computer Science, Transilvania University, Brasov student
2000 University of Applied Sciences , Dept. of Computer Science, Mittweida , Germany student
1999 Faculty of Sciences, Dept. of Computer Science, Transilvania University, Brasov student
1996 Iacob Muresianu High School, Blaj pupil
top

Activitati profesionale

03.1997 - 03.2000 ICPC Brasov - colaborator
1998 - 1999 Polysoft Engineering - programator
2000 - 2003 Universitatea "Transilvania" din Braşov - preparator
06.2001 - 02.2003 PSE Siemens Romania - team leader
2003-2005 Universitatea "Transilvania" din Braşov - asistent
09.2003 - 02.2004 University of Applied Sciences, Wiesbaden, Germany - asistent (programare C)
02.2007 - 02.2009 Team Qaleido Software - senior developer
09.2005 - prezent Universitatea "Transilvania" din Braşov - lector
top

Carti

 1. Sângeorzan, L., Aldea, C., Dumitru, M., Java. Aplicaţii, Editura Infomarket Braşov, 2001.
 2. Sângeorzan, L., Aldea, C., Tehnologii Internet, Editura Universităţii Transilvania Braşov, 2003.
 3. Sângeorzan, L., Luca, A., Aldea, C., Luca, C., Tehnologia informaţiei, Editura Univ. Transilvania Braşov, 2003.
 4. Tiţa, N., Aldea, C., Capitole speciale de teoria operatorilor (Interpolation and tensor product stability), Ed. Univ. Transilvania Braşov, 2005.
 5. Chiru, S., Olteanu, Gh. , Aldea, C., Bădărău, C., Annals of National Institute of Research and Development for Potato and Sugar Beet (INCDCSZ) Braşov, Supplement 2008, ISSN 1016-4790, 17th Triennial Conference Of the European Association for Potato Research July 6 - 10, 2008, Braşov, România (editor volum).
 6. Aldea, C., Elemente de securitate a datelor in retele de calculatoare, Editura Universităţii Transilvania Braşov, 2010.
top

Articole

 1. Aldea, C., Motivation for multicriteria strategies in distributed system resource management problems, ROMAI Journal, vol. 2, nr. 1, pg. 1-6, Piteşti, 2006.
 2. Florea, I., Aldea, C., Utilizarea tehnicilor de E-Learning în prezentarea administrării adreselor IP, Conferinţa naţională de învăţământ virtual, Ediţia II, 29-31 0ctombrie 2004, Bucureşti, România 2004.
 3. Florea, I., Aldea, C., Reţele de calculatoare - laborator virtual de administrare, Conferinţa naţională de învăţământ virtual,Editia III, 28-30 0ctombrie 2005, Bucureşti, România 2005.
 4. Sângeorzan, L., Aldea, C., Algoritm de selecţie pe inel logic folosind tehnici de eLearning moderne, Conferinţa naţională de învăţământ virtual, Editia III, 24-26 octombrie 2005, Bucureşti, România 2005.
 5. Aldea, C., Crypthographic features on the Java platform, Buletinul Univ. Transilvania din Braşov, Vol.12(47), ISSN 1223-964X, pg. 141-151, 2005.
 6. Aldea, C., Florea, I., An interactive product for simulation of Windows XP installation, Buletinul Univ. Transilvania din Braşov, Vol.13(48), ISSN 1223-964X, 2006.
 7. Sângeorzan, L., Aldea, C., Basics of software Agents and Languages of the Semantic Web, Buletin Univ. Transilvania Braşov, Vol.13(48), ISSN 1223-964X, pg. 73-80, 2006.
 8. Gh. Olteanu, C. Carnat (Aldea), S. Dudui & B. Ionescu, Using Spatial Analyze and Interpolation Methods in Precision Farming, Abstracts of Conference Papers, Posters and Demonstrations, EAPR, Sorento, Italy, 454-455, 1999.
 9. Gh. Olteanu, S. Dudui, C. Carnat (Aldea), Using GIS in Integrated Potato Crop Management, Abstracts of Conference Papers, Posters and Demonstrations, EAPR, Sorento, Italy, 263-264, 1999.
 10. Florea, I., Aldea, C., Making use of e-learning techniques for the study of computer system administration, Book of abstracts, Automotive and Future Technologies - CONAT 2004, The 10th International Congress, Braşov, România 2004.
 11. Aldea, C., Measuring the performance for parallel matrix multiplication algorithm, Proceedings of the International Conference on Theory and Apglications of Mathematics and Informatics ICTAMI 2005, Part A, Received by Mathematical Reviews and ZBL, ISSN 1582-5329, no. 10/2005, pg.49-62, Alba Iulia, România, 2005.
 12. Tiţa, N., Aldea C., Apglications of some equivalent quasinorms on sequence spaces, Proceedings of the International Conference European Integration and Modernity - CD, ISBN 973-7794-36-2, Târgu Mureş, 2005.
 13. Florea, I., Aldea, C., Virtual laboratory for the network administration study, Conferinţa internaţională de informatică în economie, 19-20 mai 2005, Bucureşti, România, 2005.
 14. Aldea, C., Using Flash Based Tool for the Study of LINUX System Administration, Sesiune de comunicări ştiinţifice "Strategii XXI", Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", Secţiunea "e-Learning şi software educaţional", ISBN (10) 973-7854-45-4,Vol. 2, pg. 180-186, Bucureşti, 2006.
 15. Aldea, C., Bobancu, A., IT Security Tutorial with Animated Examples, Proceedings of the International Conference on Virtual Learning - ICVL2006, ISBN 973737218-2, pg. 275-282, Bucureşti, România 2006.
 16. Florea, I., Aldea, C., Making use of e-Learning techniques for the study of Linux operating system installation, Proceedings of the International Conference on Virtual Learning - ICVL2006, ISBN 973737218-2, pg. 283-290, Bucureşti, România 2006.
 17. Aldea, C., Cernat, R., Some distributed apglication solving aspects using MPI, Proceedings of the 31th Annual ARA Congress, ISBN 978-2-553-01412-3, pg. 519-526, Braşov, 2007.
 18. Aldea, C., Some aspects regarding the performance of parallel fractal computation, The 4th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education", Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", ISBN 978-973-749-362-0, pg. 365-370, Bucureşti, 2008.
 19. Aldea, C., Maican, C., On aiding the integration between research and education processes by adding of management tools, Proceedings of the 6th International Conference "Chalenges in Higher Education and Research in 21th Century ", 4-7 Iunie, Sozopol, Bulgaria 2008.
 20. Sângeorzan, L., Helerea, E., Aldea, C. et al., Aspects Regarding the Quality of Education Processes Based on WEB 2.0 Technologies, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference "Apglied Informatics and Communications", 20 -22 August, pg. 499-505, Grecia, 2008.
 21. Olteanu, Gh. , Aldea, C., Buiuc, M., Olteanu, C., Asanache, L.E., Climatic Changes And Potato Crop Production In The Central Part Of Romania, Annals of National Institute of Research and Development for Potato and Sugar Beet (INCDCSZ) Braşov Supplement 2008, 17th Triennial Conference Of the European Association for Potato Research July 6 - 10, 2008, Braşov, România.
 22. Aldea, C., Pacher R., Message Digest Collisions, Livre des resumes, 9cme Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées Braşov, Roumanie, 28 aout - 2 septembre 2008, pg. 19 / poster.
 23. Aldea, C., On treat the sequence spaces as special cases of apgroximation, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Computers, ISBN 978-960-6766-85-5, pg. 383-386, 2008.
 24. Aldea, C., Boian, F. M., On evaluating the performance parameters in a distributed system, Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering, Principles and Techniques, KEPT2009 Cluj-Napoca (Romania), July 2-4, 2009, pg. 319-322.
 25. Aldea, C., Aldea A., Network Time Protocol Simulator, Proceedings of the 13th WSEAS CSCC Multiconference, ISBN 978-960-474-099-4, pg. 581-584, 2009.
 26. Aldea, C. et al., Web Services and Enterprise Games, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on SIMULATION, MODELLING and OPTIMIZATION, 2009.
top

Contracte

 1. "Modele si indicatori de evaluare a calitatii cercetarii stiintifice in universitati in contextul societatii bazate pe cunoastere" CEEX Nr.2-CEREX-06-8-85/19.09.2006 2006-2008
 2. Competitivitate şi eficienţă în comunicarea interculturală specializată prin optimizarea resurselor on-line CNCSIS tip A, tema 15, cod 929 2007-2008
 3. REMEMBER Keep Alive The Past Memory For The Future Europe for Citizen REM 2009-034 2007-2013
 4. PROEAPR-2008 - "Promovarea performantelor stiintifice romanesti prin organizarea celei de a XVII-a conferinta internationala trienala a Asociatiei Europene a Cercetarilor la Cartof (EAPR) - Brasov 2008" 12730 din lista CEEX finantate, modulul III, competitia apr. 2006 2006-2008
 5. BDGIS - "Dezvoltarea aplicatiilor software bazate pe ArcView GIS si DSSAT 4.2 si a bazelor de date aferente pentru sustinerea proiectului PS221 (Reorganizarea productiei de samanta certificata la cartof in microzone) din cadrul contractului MAPDR/INCDCSZ Nr.340/2006" 20.06.2007 2007-2010
 6. Tutorial MPI - "Dezvoltarea unui tutorial de E-Learning nivel master despre programrea paralelă cu message passing interface (MPI)" 21.06.2007 2007
 7. AGROECO - "Dezvoltarea softului pentru portalul privind agricultura ecologică la INCDCSZ Braşov şi a bazelor de date aferente" 13452/ 22.09.2009 2009
 8. PIR - "Proiectul pentru Învăţământul Rural" 2008
top

Burse

 1. 1999: bursa de studiu Socrates Erasmus
 2. 05.2004 - 11.2004: bursa de cercetare DAAD
top

Domenii de interes

Programming Languages: C#, C++ (Borland C++ 3.1, GNU C++), Visual Basic, Java - advanced
HTML, XML, CSS, PHP, JavaScript - advanced
Programming in: Fortran, Pascal, Delphi , Qt, OSF Motif, PC Avenue , ArcView GIS , OpenGL - medium
Programming ArcInfo - medium
Operating Systems MS-DOS, Windows 95/98, Windows NT, Linux (advanced), Windows2000(medium), Novell Netware (beginner)
Databases Oracle, Ingres, Access, MSSql, MySQL (advanced), dBase, FoxPro (medium), Paradox (beginner)
Utilities: MS Office (WinWord, Excel, PowerPoint, Access), Outlook Express
Graphic Programs Adobe Photoshop, Corel Draw, Corel Xara 3D
Linux utilities: LaTeX, Gimp, jedit, pine
Linux servers Apache, Samba, LDAP, NIS, Dovecot, Mail, DNS, Asterisk etc.
Hardware knowledge: medium
Interests domains: Mobile Programming, Internet, GIS, Computer Security, and Computer Networks.
top

Produse soft

 1. Lucrare de diplomă : Metode de interpolare
 2. Lucrare dizertaţie master: Metoda backtracking concurentă
 3. Teza doctorat: Calcul paralel in retele de calculatoare
 4. Proiecte teză
  1. Implementare cluster de calculatoare MPI cu ceasuri GPS;
  2. Dezvoltare de algoritmi paraleli distribuiţi pentru calcul PI, înmulţire matrice în paralel, calcul fractal Mandelbrot în paralel;
  3. Propunerea unui factor de performanţă bazat pe teoria operatorilor şi dezvoltarea algoritmului paralel de estimare al acestuia;
  4. Instrumentarea şi evaluarea performanţelor pentru algoritmii dezvoltaţi.
 5. Proiecte scolare:
  1. Gestiune biblioteca (Visual Basic + Access), 3D rotations of a pyramid (Pascal), Tracer (Pascal), 3D Objects (Java), chat (Java)
  2. Pendenz Verwaltung (VB6.0 + SQL Server 7 - client/server application),
  3. Using GIS in Integrated Potato Crop Management (GIS project),
  4. MyCommander (VC++ - management surface for operating system resources),
  5. AddUser (VC++, API - extended user add that allow to add on Windows family servers(NT,2000) more than one user at a time)
  6. Minesweeper (OSF Motif)
  7. NTP Simulator (Network Time Protocol) (Java),
  8. Parallel matrix multiplication using MPICH (C/C++ si Java),
 6. Proiecte Siemens:
  1. RouteEPS - Remote Universal Test Equipment (VC++ Networking Project)
  2. LIMAP - License management platform (C++ with web interface project)
 7. Proiecte Team Qaleido Software
  1. Qaleido - webmail: http://www.qaleido.com
 8. Proiecte naţionale şi internaţionale
  1. CEREX - "Modele si indicatori de evaluare a calitatii cercetarii stiintifice in universitati in contextul societatii bazate pe cunoastere" - http://cerex.unitbv.ro
  2. LEXICA - "Competitivitate şi eficienţă în comunicarea interculturală specializată prin optimizarea resurselor on-line" - http://cerex.unitbv.ro/lexica
  3. BDGIS - "Dezvoltarea aplicatiilor software bazate pe ArcView GIS si DSSAT 4.2 si a bazelor de date aferente pentru sustinerea proiectului PS221 (Reorganizarea productiei de samanta certificata la cartof in microzone) din cadrul contractului MAPDR/INCDCSZ Nr.340/2006" - http://www.potato.ro/ro/microzonare.php
  4. MPI Tutorial - dezvoltarea unui tutorial de e-learning nivel master despre programrea paralelă cu Message Passing Interface (MPI) - University of Applied Sciences Wiesbaden
  5. Performanţă TOMCAT - analiză factorială cu n factori - University of Applied Sciences Wiesbaden
top

Hobby-uri

Traveling, ski, volleyball.

top